Sa fontane "Bu?enje", ispred Paviljona "Cvijeta Zuzori?", na Kalemegdanu, ukradeno je šest bronzanih skulptura.

U saopštenju JP "Beogradske tvr?ave“ se navodi da je fontana "Bu?enje" od 2000. godine ve? dva puta bila meta skrnavljenja i kra?e, a u JP "Beogradska tvr?ava" veruju da ?e po?inioci biti prona?eni i privedeni pravdi.Weiterlesen...