Dok je u MIP-u Srbije najavljeno da je u toku revizija troškova, Urednik Ekonomist magazina Milan ?ulibrk smatra da bez obzira na krizu Srbija mora da štedi.

Nakon što se u javnosti povela polemika o odluci Vlade Srbije da se za rezidenciju našeg ambasadora pri UNESCO-u u Parizu mese?no pla?a kirija od 7 hiljada evra, iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije saopšteno je da je u toku revizija troškova. Politi?ki direktor tog ministarstva Borko Stefanovi? kaže i da je Ministarstvo ve? uspelo da ostvari zna?ajne uštede.Weiterlesen...