Doroti Hajt, ameri?ki borac za ljudska prava i dugogodišnji predsednik Nacionalog saveta crnkinja, preminula je u Vašingtonu u 98. godini.

Karijeru borca za ljudska prava i ravnopravnost polova po?ela je još 30-ih godina. Borila se protiv lin?a, za ukidanje rasne segregacije u vojsci i školama, reformu krivi?nog zakonodavstva i za jednake mogu?nosti pri zapošljavanju i pristupu javnim službama.Weiterlesen...