I tre?e novoro?en?e je umrlo od infuzije zaražene bakterijama na Univerzitetskoj klinici u nema?kom gradu Majncu, javio Radio Doj?e vele.

Lekari se bore za život preostale novoro?en?adi, a istraga o izvoru kontaminacije je u toku, preneo je Radio Doj?e vele.Weiterlesen...