Danas je u 56. godini života preminuo Šandor Pal, politi?ki lider vojvo?anskih Ma?ara, prevodilac, lektor, književnik i predava?.

Pal ?e ostati upam?en kao poslanik britkog uma, revnosni borac za autonomiju ma?arske zajednice u Vojvodini i kao Ma?ar koji bolje poznaje srpski jezik i srpsku istoriju od ve?ine Srba.



Weiterlesen...