Visoka komesarka UN za ljudska prava Navi Pilej zabrinuta je zbog diskriminacije manjina u Evropi, a posebno Roma u Slova?koj, ?eškoj i Italiji.

"Dok Evropska unija i neke evropske vlade nastoje da poboljšaju situaciju Roma, u mnogim drugim zemljama, poput Slova?ke i ?eške, njihov položaj se izgleda pogoršava", rekla je Navi Pilej predstavljaju?i godišnji izveštaj o radu Saveta UN za ljudska prava. Navi Pilej je tako?e ukazala da su Romi i dalje suo?eni sa rasizmom i napadima.Weiterlesen...