Potrebna je me?unarodna konvencija kako bi se zabranila trgovina ljudskim organima, tkivima i ?elijama, isti?e se u zajedni?kom izveštaju UN i Saveta Evrope.

Me?unarodnim stru?njacima se istovremeno upu?uje apel da se dogovore oko definicije ove trgovine koja bi trebalo da bude deo me?unarodne konvencije koja bi uklju?ila i mere za spre?avanje kriminala, zaštitu i pomo? donorima i kažnjavanje trgovaca, kazala je austrijski javni tužilac i koautor izveštaja Karmen Prior na ju?erašnjem predstavljanju izveštaja.Weiterlesen...