UNHCR je uvrstio je Srbiju u pet zemalja sa izbeglicama koje se nalaze u “trajnoj klopci" i želi da pomogne da se taj problem reši, kažu u toj organizaciji.

Posle 14 godina od okon?anja ratova na Balkanu veliki broj izbeglica i dalje živi u Srbiji zbog ?ega je UNHCR odlu?io da zemlju uvrsti me?u pet država kojima je potrebno posvetiti pažnju.Weiterlesen...