Neuhranjenost uti?e na više od tre?ine smrtnih slu?ajeva me?u decom mla?om od pet godina u svetu, upozorio je UNICEF u najnovijem izveštaju.

U siromašnim zemljama, 200 miliona dece mla?e od pet godina zaostaje u razvoju pre svega zbog hroni?ne neuhranjenosti, naveo je Unicef u izveštaju "Pra?enje napretka u oblasti ishrane deteta i majke", isti?u?i da su budu?e generacije u opasnosti ukoliko se hitno ne preduzmu mere za iskorenjivanje neuhranjenosti.Weiterlesen...