Komisija za zaštitu konkurencije upozorila Uniju pekara Srbije da ne ograni?ava samostalno sprovo?enje cenovne politike njenih ?lanova - pekara.

Komisija podse?a da su prema Zakona o zaštiti konkurencije zabranjene odluke udruženja u?esnika na tržištu kojima se utvr?uju prodajne cene, iz kog razloga je Unija upozorena na primenu navedenog propisa.Weiterlesen...