Beogradske vlasti saglasne su sa predlogom UNS-a da se jedna ulica u glavnom gradu nazove po novinaru Slavku ?uruviji.

Prema re?ima predsednika komisije Slobodana Stanimirovi?a, predlog UNS je uvršten u Rezervni fond ulica i iskoristi?e se kada se za to steknu odgovaraju?i uslovi.Weiterlesen...