Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? ocenio je da administracija u Srbiji nedovoljno poštuje prava gra?ana.

"Uprava u Srbiji u velikoj meri je okrenuta prema sebi, a ne prema gra?anima i njihovim pravima i na zakonu zasnovanim interesima", rekao je Jankovi? u izveštaju Zaštitnika gra?ana o radu u 2009. godini, koji je ta služba dostavila Skupštini Srbije.Weiterlesen...