Mnistarstvo pravde Srbije je saopštilo da je nadležnim organima Velike Britanije uputilo molbu za izru?enje bivšeg ?lana Predsedništva BiH Ejupa Gani?a.

Molba sa obimnom sudskom dokumentacijom upu?ena je Velikoj Britaniji radi predaje Gani?a (64) Višem sudu u Beogradu u cilju dovršenja krivi?nog postupka koji se protiv njega vodi u Srbiji. Britanski sud odredio je da Srbija molbu za izru?enje Gani?a i prate?u sudsku dokumentaciju treba da dostavi do 7. aprila.Weiterlesen...