U slu?aju da ste nabavili neispravni paket prve pomo?i, koji se može na?i na tržištu, rizikujete adekvatno pružanje prve pomo?i i tehni?ki pregled vozila.

Novi zakon o bezbednosti saobra?aja predvi?a obuku iz prve pomo?i kao deo obavezne obuke za voza?e i uslov za sticanje dozvole, a komplet za pružanje prve pomo?i i uputstvo Crvenog krsta Srbije prema novom standardu, kao deo obavezne opreme.Weiterlesen...