Kakve ?e biti posledice izmena Zakona o javnom informisanju, vide?e se tek kada one po?nu da se primenjuju u sudskoj praksi, kaže advokat Dušan Stojkovi?.

"Postoje jaka protivljenja ovakvom zakonu, ali uprkos tome što se zakonodavac može shvatiti kao neko ko ograni?ava slobodu medija, ipak se pristupilo usvajanju zakona. Mislim da ?e svi mediji biti suo?eni sa tim i svi ?e to morati da poštuju", kaže Stojkovi?, stru?njak za pravo medija.Weiterlesen...