Federalni sud u Majamiju osudio na 13 godina zatvora vo?u jedne teroristi?ke organizacije zbog povezanosti sa Al-Kaidom i plana za napad na Kulu Sirs u ?ikagu.

Tužilaštvo je za optuženog tražilo 70 godina zatvora. Smatra se da je Narsil Batiste (35) mozak organizacije nazvane "Petorica iz Liberti sitija", po siromašnom predgra?u Majamija naseljeno uglavnom crncima. Pripadnici te organizacije su uhapšeni u tom predgra?u 2006. a jedan je oslobo?en naredne godine.Weiterlesen...