Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture ?iji je osniva? republika, u potpunosti je usaglašen i bi?e potpisan po?etkom novembra.

Zahvaljuju?i zajedni?kim naporima socijalnih partnera usaglašena je i dalja dinamika razvoja dijaloga u oblasti kulture, a dogovoreno je i da Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture bude potpisan po?etkom novembra ove godine, navedeno je u ve?erašnjem saopštenju ministarstva.



Weiterlesen...