Svetski lideri i no?as u Kopenhagenu zbog zastoja u pregovorima. Nacrt sporazuma bez obavezuju?ih ciljeva i bez rokova za izvršenje.

UN su tražile od svetskih lidera da ovu no? ostanu u Kopenhagenu zato što je na klimatskom samitu došlo do zastoja u pregovorima. Poslednjeg dana Samita usaglašen je nacrt klimatskog sporazuma koji, kako prenose svetski mediji, ne sadrži jasno odre?ene i obavezuju?e ciljeve smanjenja emisije štetnih gasova za pojedina?ne države, niti postavlja ta?an datum kada ?e ugovor biti završen.Weiterlesen...