?irili?ni Internet domen treba da ima smislenu vezu sa pojmom "Srbija", da bude prepoznatljiv, što kra?i i jednostavniji za pisanje.

Novi domen treba na pravi na?in da predstavlja Srbiju u svetu, poru?eno je sa današnjeg okruglog stola posve?enog izboru prvog domena na nacionalnom pismu, održanog u Vukovoj zadužbini. Iako je Internet napunio 40 godina, tek je prošle godine doneta odluka o mogu?nosti registrovanja Internet domena na pismima i jezicima država koje ne koriste latinicu.Weiterlesen...