Makedonska pravoslava crkva može dobiti punu autokefalnost posle narednog Svepravoslavnog sabora, kazao je verski analiticar Živica Tuci?.

„Odluku o autokefaliji potom donosi carigradski patrijarh kao vaseljenski, koji izdaje o tome dokument, a sapotpisnici su predstavnici ostalih 13 pravoslavnih crkava, kazao je Tuci?.Weiterlesen...