Nema?ke vlasti ?e za nekoliko sedmica mo?i da donesu odluku o izru?enju vo?e "Nacionalnog stroja" Gorana Davidovi?a pravosudnim vlastima Srbije.

Kako je danas dopisnici Bete saopštio nadležni viši državni tužilac u tužilaštvu u Minhenu, Alfons Obermajer, iz Srbije je nema?kim pravosudnim vlastima dostavljena potrebna dokumentacija uz zahtev za izru?enje. Ti akti su upravo stavljeni na uvid uhapšenom Davidovi?u, koji ?e, kako nam je saopšteno, imati priliku da se o njima i izjasni.Weiterlesen...