Ministar zdravlja Tomica Milosavljevi? kaže da ?e narednih dana i nedelja biti odlu?eno koliko je vakcina protiv novog gripa potrebno Srbiji.

Milosavljevi? je rekao da ?e se voditi ra?una o zaštiti zdravlja gra?ana, ali i njihovog novca. Prema njegovim re?ima, odluke o eventualnom otkazivanju dela naru?enih vakcina, kao i u slu?aju nabavke, done?e Vlada i Fond zdravstvenog osiguranja.Weiterlesen...