Na?elnik Odelenja za kontrolu i regulisanje saobra?aja Vladimir Rebi? ocenio da je novim zakonom jasno precizirano da je kažnjiva svaka zloupotreba zakona.

Rebi? je gostuju?i u emisiji B92 "Utisak nedelje" rekao je jasno precizirano i koriš?enje prava prvenstva koje imaju policija, hitna pomo?, vatrogasci i vozila pod pratnjom. Prema njegovim re?ima, kažnjavanju zloupotreba zakona pomo?i ?e i video nadzor na saobra?ajnicama.Weiterlesen...