Milan Markovi? smatra da bi zakoni neophodni za raspisivanje lokalnih izbora slede?e nedelje mogli da u?u u vladinu proceduru.

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu je rekao da bi ipak voleo da se o tim zakonima povede javna rasprava, kako bi se o rešenjima iz tih zakona izjasnila i stru?na javnost. Markovi? je naveo da se Demokratska stranka zalagala za ve?inski izborni sistem, u kome gra?ani glasaju za pojedinca, ali da je nadvladala volja ostalih stranaka da se primeni proporcionalni sistem.


Weiterlesen...