Stru?na komisija gradskog Sekretarijata za komunalne poslove, koja brine o zdravlju keruše Mile, odredila je kriterijume koji ?e važiti za njeno usvajanje.

S obzirom na invaliditet psa, budu?i usvojitelj mora?e da ima 24-?asovno prisustvo uz psa i da poseduje ku?u sa dvorištem ili stan koji ima izlaz na zelenu površinu, precizira se u saopštenju.Weiterlesen...