Ustavni sud Srbije odlu?io je da pokrene postupak za ocenu ustavnosti odredbe prema kojoj sudija može biti ?lan Republi?ke izborne komisije.

Sud je odlu?io da pokrene postupak za ocenu ustavnosti i odredbe Zakona o sudijama kojima je predvi?eno ovlaš?enje ministra pravde da pokrene postupak za razrešenje sudije. Rešenje o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti, po odluci Ustavnog suda, bi?e dostavljeno Narodnoj skupštini na odgovor u roku od 45 dana od dana prijema rešenja.Weiterlesen...