Ustavni sud se izjašnjava o dve inicijative gra?ana i predlogu ombudsmana za ocenu ustavnosti Zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju.

Predsednica UNS-a Ljilja Smajlovi? sigurna je da ?e se utvrditi da je taj zakon neustavan, pošto postoji mnogo ta?aka po kojima je on sporan.Weiterlesen...