Vlada Srbije je usvojila i uputila skupštini na razmatranje i usvajanje nacrt zakona o trgovini.

"Ti zakoni važni su za uskla?ivanje sa pravom Evropske unije i zna?i?e atraktivniji ambijent u sektoru trgovine u Srbiji," rekao je Milosavljevi?.Weiterlesen...