Novim Poslovnikom o radu Skupštine Srbije, koji je usvojen u parlamentu, broj odbora ?e sa 30 biti smanjen na 19 i to ?e važiti od slede?eg skupštinskog saziva.

Po novom Poslovniku, odbori ?e imati po 17 ?lanova, osim Odbora za kontrolu službi bezbednosti koji ?e imati devet ?lanova. Umesto Administrativnog odbora, u novom skupštinskom sazivu radi?e Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.Weiterlesen...