Skupština Srbije usvojila je drugi rebalans budžeta za 2009. godinu kojim je predvi?eno da budžetski deficit bude pove?an za 34,3 milijarde dinara.

Rebalansom budžeta za ovu godinu izmenjeni su prihodi koji su smanjeni i sada iznose 614,9 milijardi, dok rashodi ostaju 719,8 milijardi dinara.Weiterlesen...