Usvojen Zakon o elektronskim komunikacijama u kojem je ostala odredba da je operator dužan da zadrži podatke o elektronskim komunikacijama 12 meseci.

Opozicija je tokom rasprave tvrdila da ?e ta odredba omogu?iti policiji i bezbednosnim službama da prisluškuje gra?ane, što je vladaju?a ve?ina odbacila, navode?i da zakon nijednom svojom odredbom to ne omogu?ava.Weiterlesen...