Skupština Srbije usvojila je danas zakon koji zabranjuje svaki vid zlostavljanja na radu, uklju?uju?i i seksualno zlostavljanje.

Po Zakonu o spre?avanju zlostavljanja na radu, mobing je svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi radnika koje se ponavlja, a koje predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, li?nog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja zaposlenog.Weiterlesen...