Vlada Srbije usvojila je danas odluku o na?inu regulisanja nepla?enih doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, saopšteno je iz Vlade.

U saopštenju nakon telefonske sednice navodi se da je zaklju?kom predvi?eno da ?e se od 1. januara 2004. do 30. juna 2009. "povezati staž" za zaposlene kod privrednih subjekata koji su obuhva?eni odlukom. Poslodavci se ne osloba?aju svoje zakonske obaveze uplate doprinosa, ve? im se omogu?ava da svoju obavezu plate u roku od ?etiri godine, sa grejs periodom od godinu dana.Weiterlesen...