Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o Narodnoj banci Srbije, prema kojima ?e guvernera ubudu?e predlagati predsednik Republike.

Organi NBS su, kako piše u usvojenom zakonu, Izvršni odbor, koga ?ine guverner i viceguverneri, guverner i Savet guvernera.Weiterlesen...