Poreska uprava podnela krivi?nu prijavu protiv vlasnika preduze?a "Senzitiv" iz Šapca G.S. zbog sumnje da je utajom poreza oštetio budžet za 29,1 milion dinara.

G.S. je, u nameri da izbegne pla?anje poreza od juna 2008. godine do jula 2009. godine prodao 16 upotrebljavanih motornih vozila vrednih 7,6 miliona dinara, a u poslovnim knjigama preduze?a prikazao nižu prodajnu cenu od stvarne, ?ime je izbegao pla?anje PDV-a od 467.810 dinara.Weiterlesen...