Nova vlada Gr?ke ne?e praviti radikalni zaokret u spoljnoj politici prema Zapadnom Balkanu, kaže spoljnopoliti?ki analiti?ar Borivoj Erdeljan za “Danas”.

“Kabinet budu?eg premijera Papandreua ima?e racionalan pristup prema balkanskim zemljama, pre svega vode?i ra?una o interesima sopstvene države, što podrazumeva regulisanje odnosa sa susednom Turskom. Takav pristup nije uvek u intonaciji sa željama javnosti u Srbiji”, kaže Erdeljan.



Weiterlesen...