Svetski dan zdravlja, koji se danas obeležava, posve?en je uticaju urbanizacije na zdravlje ljudi.

Nagli porast broja ljudi koji žive u gradovima i organizovanje odgovoraju?eg le?enja za sve njih je najvažnije zdravstveno pitanje 21. veka. Svetska zdravstvena organizacija kroz kampanju ”1000 gradova – 1000 života” poziva gradove da jedan dan u nedelji od 7. do 11. aprila organizuju aktivnosti vezane za zdravlje.Weiterlesen...