Vlada Srbije utvrdila je kriterijume za otpuštanje državnih ?inovnika, kom ?e osnovni kriterijum biti neophodnost radnog mesta i u?inak zaposlenih.

Prema ovim kriterijumima, kako saznaje B92, bi?e izjedna?eni stalno zaposleni i honorarci. To zna?i da ako nadre?eni odlu?i da otpusti stalno zaposlenog, na njegovo mesto mo?i ?e da zaposli honorarca za koga smatra da radi bolje. Ovaj zakon trebalo bi da bude usvojen najkasnije za oko dve nedelje.Weiterlesen...