Gra?ani Srbije i Hrvatske mo?i ?e u ministarstvima pravde dve zemlje da provere da li se protiv njih vodi postupak za ratne zlo?ine, saznaje B92.

Uvid u spiskove bi?e omogu?en ve? od 15. jula, na osnovu li?nog zahteva. ?lanovi komisije su predstavnici ministarstava, tužilaštava i ambasada Srbije i Hrvatske.Weiterlesen...