Nema?ka medijska grupa VAC mo?i ?e da spasi najviše polovinu novca od 120 miliona evra koje je uložila u Srbiji, piše "Hamburger Abendblat".

Dnevnik pominje i mogu?nost da bi ovim gubitkom mogla da bude pogo?ena i Evropska banka za obnovu i razvoj, koja se 2008. sa sumom do 40 miliona evra uklju?ila u poslove VAC-a u isto?noj i jugoisto?noj Evropi.Weiterlesen...