Medijska grupa VAC saopštila je da je odlu?ila da okon?a angažman u Srbiji i da se postupno povu?e iz zemlje.

Prodaju svog u?eš?a u srpskim firmama VAC ?e obavljati uz konkretne uslove i cene, uz o?uvanje ekonomskih prava i interesa ove grupe, dodaje se u saopštenju.Weiterlesen...