Nema?ka medijska grupa VAC, koja je najavila da ?e se povu?i iz Srbije, spremna je da se povu?e iz celog regiona jugoisto?ne Evrope.

Prema njegovim re?ima, VAC je spreman "za prodaju u jugoisto?noj Evropi, ali samo ako postoje uslovi za to". Možemo, ali nismo primorani na prodaju. Zbog toga imamo slobodu da to radimo samo ako se isplati", rekao je Hombah.Weiterlesen...