Evidentno je da vakcinacija ne te?e prema predvi?enom planu i da koli?ina naru?enih vakcina ne?e biti utrošena, kaže direktorka RZZO-a Svetlana Vukajlovi?.

Odgovaraju?i na pitanje da li ?e sa dobavlja?em vakcina, “Novartisom" u?i u pregovore o vra?anju vakcina zbog slabog odziva gra?ana, Vukajlovi?eva je rekla za "Politiku" da je "Zavod u?inio sve da u što kra?em roku nabavi vakcine protiv novog gripa, kako su tražili medicinski eksperti, a sada ?e u?initi sve da pri?a o vakcinama pro?e sa što manje štete".Weiterlesen...