U Srbiji je do petog januara ove godine vakcinisano 100.168 ljudi, saopštio je Institut za javno zdravlje "Batut".

Me?u vakcinisanim je najviše ljudi sa hroni?nim oboljenjima - 72,1 odsto, a me?u njima je najviše osoba sa hroni?nim kardiovaskularnim bolestima, metaboli?kim poreme?ajima (dijabetes i gojaznost) i hroni?nim plu?nim bolestima.Weiterlesen...