U krugu fabrike "Gorenje" u Valjevu ne?e biti skladište opasnog otpada, jer gradske vlasti ne?e dozvoliti ekološku bombu nadomak centra i Poljoprivredne škole.

Firma "Kemis", iz Vrhnike u Sloveniji, koja posluje u sastavu slovena?kog „Gorenja“, odlu?ila je da opasan otpad iz Srbije sakuplja i skladišti baš u Valjevu. Zbog toga je "Kemis" od Ministarstva za zaštitu životne sredine tražio dozvolu za godišnji protok dve hiljade tona otpada, koji bi prikupili i opremili odgovaraju?om ambalažom po evropskim kriterijumima.Weiterlesen...