Profesor me?unarodnog prava Tibor Varadi smatra da je odluka Vlade Srbije da tuži Hrvatsku pred MSP logi?an potez.

Nekadašnji pravni zastupnik Srbije pred Me?unarodnim sudom pravde, kaže za B 92 da do konkretnog podnošenja tužbe ima još vremena. “Nema sumnje da je Srbija bila obavezna ne da podnese protivtužbu nego da podnese odgovor na hrvatsku tužbu.To je jedna vrlo logi?na strategija da se uz odbranu podnese i protivtužba. Za konkretno podnošenje tog odogovora ima još vremena ail ne previše”, objašnjava Varadi.Weiterlesen...