Više desetina ljudi, od kojih 18 policajaca, povre?eno je, a 12 uhapšeno u sukobu poljske policije i trgovaca koji se protive rušenju jednog bazara u Varšavi.

Sukob je izbio ju?e u samom objektu i policija je koristila vodene topove protiv trgovaca, koji su uzvratili kamenicama, ciglama i štapovima. Trgovci su pokušali da, koriste?i kamenice, suzavac i aparate za gašenje požara, spre?e obezbe?enje da u?e u zgradu, gde se od pada komunizma 1989. godine nalaze njihovi štandovi sa ode?om i cipelama.Weiterlesen...