Akcize na motorne benzine u Srbiji danas su pove?ane za dva dinara po litru, a na dizel goriva za ?etiri dinara po litru.

Izmenama Zakona o akcizama koje se primenjuju od danas pove?ana je i cena te?nog naftnog gasa za dva dinara po litru.Weiterlesen...