Pove?anje PDV-a razmatra?e se kao krajnja mera, poru?ile su vlasti Srbije u pismu MMF-u, prenose “Novosti”.

Bord direktora Me?unarodnog monetarnog fonda razmotri?e na sednici u ponedeljak izveštaj svoje misije o rezultatima koje je ostvarila Srbija, kako bi se dalo "zeleno svetlo" nastavku aranžmana "teškog" 2,9 milijardi evra. A, srpske vlasti su ve? uputile u Vašington "pismo o namerama", koje su potpisali premijer Mirko Cvetkovi?, ministarka finansija Diana Dragutinovi? i guverner NBS-a Radovan Jelaši?.Weiterlesen...