Vlada Srbije priprema nove mere u borbi protiv krize, koje bi trebalo da stupe na snagu sa u septembru, pišu “Ve?ernje novosti”.

Prema planu koji je u utorak potvr?en ”Novostima“ u Vladi Srbije, u toku jula ?e biti pripremljen novi set mera koji ne predvi?a automatsko pove?anje poreza na dodatu vrednost, ve? kompletno ”restrukturiranje“ ovog zakona. Preispita?e se koja ?e grupa proizvoda ostati me?u onima na koje se pla?a ”povlaš?ena“ stopa PDV-a od osam odsto.Weiterlesen...